html site templates

  

  

  

Právní služby v oblasti nemovitostí
• příprava, připomínkování a revize smluv kompletní dokumentace
• vyjednání podmínek s protistranou
• zprostředkovatelské smlouvy
• rezervační smlouvy
• kupní smlouvy
• advokátní úschova
• ověřování podpisů
• osobní asistence u podpisu smluv, úřední ověření podpisů
• návrh na zápis do katastru nemovitostí
• řešení zástavních práv, věcných břemen, exekucí váznoucích na nemovitostech
• nájemní smlouvy

Právní servis pro realitní kanceláře
zprostředkovatelské smlouvy
• rezervační smlouvy
• kupní smlouvy
• advokátní úschova
• ověřování podpisů
• návrh na vklad do katastru nemovitostí
• příprava či revize kompletní dokumentace
• příprava, připomínkování a revize smluv
• řešení zástavních práv, věcných břemen, exekucí váznoucích na nemovitostech
• nájemní smlouvy

Adresa

Purkyňova 1199 
390 02 Tábor

Kontaktní informace

Email:
machackova@advokattabor.cz

Tel: +420 723 808 586