bootstrap themes

  

  

  

Proč využít advokátní úschovu mé advokátní kanceláře:
Výrazně nižší náklady proti notářské a bankovní úschově
• cena advokátní úschovy je smluvní, ceny jednotlivých advokátů se liší
• Speciální úschovní účty vedené odděleně od jiných úschov i peněz advokáta, tedy se nemohou stát předmětem dědictví, exekuce či zajištění
• přístup k účtům úschov 24 hodin denně
• Pojištění advokáta
• Zákonná profesní odpovědnost advokáta
• Povinnost advokáta zapsat úschovu do evidence České advokátní komory
• písemná smlouva o úschově upravující způsob nakládání se svěřenými finančními prostředky, komu a za jakých podmínek je vyplatit.
• Ověření podpisů na listinách souvisejících s úschovou
• Možnost realizace a zajištění úschovy tzv. na dálku
• Mlčenlivost
• od roku 2010 má kancelář ceny úschov nezvýšila, zjistěte si Vaši cenu úschovy.


Advokát má možnost se účastnit celého procesu, kdy pro klienta:
• prověří právní stav nemovitosti (kupovaného domu, bytu či pozemku),
• vypracuje kupní smlouvu na nemovitost (včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí) nebo Vám Vaši smlouvu zkontroluje.
• připraví na ni navazující smlouvu o advokátní úschově kupní ceny a listin (= kupní smlouvy na nemovitost a návrhu na vklad do katastru nemovitostí),
• ověří smluvním stranám podpisy na kupní (případně i zástavní) smlouvě,
• zrealizuje úschovu kupní ceny a listin,
• následně uvolní listiny, resp. sám tyto listiny doručí na katastr nemovitostí
• po převodu vlastnického práva vyplatí kupní cenu prodávajícímu.

Advokátní úschova se používá zejména k úschově finančních prostředků a listin v souvislosti:
• S prodejem, koupí a darováním nemovitostí
• S vypořádáním společného jmění manželů
• Vypořádání spoluvlastnických podílů
• V rámci obchodních vztahů
• Ochranou finančních prostředků před jinou osobou
Úschova u advokáta, notáře nebo banky ?
Oproti notářským či bankovním službám je úschova mé advokátní kanceláře pro účastníky transakce finančně výrazně výhodnější. Ceny úschov notářských a bankovních jsou vždy určeny pevnou a procentuální sazbou začínající na 6-10.000,- Kč, přičemž celková cena úschovy pak v závislosti na výši složených prostředků obvykle dosahuje částky podstatně vyšší ( 25 – 40.000,- Kč ), to vše bez možnosti smluvní ceny a s povinností platby DPH.

Porovnání bankovních úschov
Notářská úschova


Za přijetí peněz nebo cenného papíru do notářské úschovy
z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty ..............................................................1,2 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty ...............................0,6 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty ............................0,4 %,
z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty ..........................0,2 %,
z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty ..........................0,1 %,

Adresa

Purkyňova 1199 
390 02 Tábor

Kontaktní informace

Email:
machackova@advokattabor.cz 

Tel: +420 723 808 586