html templates

  

  

  

Občanské právo
• nemovitosti, vlastnická a jiná práva k nim, věcná břemena, předkupní a zástavní práva
• smlouvy kupní, darovací, nájemní, zástavní, o zřízení a zrušení věcného břemene či předkupního práva, včetně návrhů, podání a zastoupení před Katastrálním úřadem a soudy
• vypořádání podílového spoluvlastnictví
• advokátní úschova peněz i listin za sníženou cenu
• zvýhodněné balíčky komplet služeb za sníženou cenu včetně ověření podpisů zdarma
• rozvodové řízení, vypořádání společného jmění manželů a uzavření smlouvy o majetkovém vyrovnání
• úprava poměrů nezletilých dětí, výživné
• smluvní problematika dle občanského zákoníku - smlouvy kupní, o dílo, nájemní, o půjčce, darovací, zástavní smlouvy
• závazky, pohledávky a jejich vymáhání
• exekuce, příprava návrhu na zahájení řízení o výkon rozhodnutí dle z.č. 99/196 Sb. (o.s.ř. ), jakož i návrhy na provedení exekuce dle z.č. 120/2001 Sb. ( exekuční řád )
• dědické právo 
Obchodní Právo
právo obchodních společností, jejich zakládání včetně přípravy a zajištění dokumentů potřebných pro obchodní rejstřík, návrhy na zápis nově vznikající společnosti, návrhy na změnu zápisu či výmaz společnosti z obchodního rejstříku, vše zajištěno ve spolupráci s notářským úřadem
• smluvní agenda užívaná v podnikatelské praxi, obchodní korespondence
• vymáhání pohledávek
• insolvence včetně oddlužení
Trestní právo
sepis trestních oznámení včetně zastoupení obviněného či poškozeného při vyšetřování orgány činnými v trestním řízení v přípravném řízení, včetně zastoupení při hlavním líčení před soudy
• sepis žádostí o propuštění z vazby, o nahrazení vazby zárukou, dohledem nebo slibem
• sepis žádostí a návrhů na upuštění od výkonu zbytku trestu

Adresa

Purkyňova 1199 
390 02 Tábor

Kontaktní informace

Email:
machackova@advokattabor.cz

Tel: +420 723 808 586